ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครสอวน.วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครสอวน.วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
(นักเรียนสามารถเลือกวิธีการสมัครวิธีใดก็ได้ จากสามวิธีด้านล่างนี้)

1. ครูหรือผู้แทนของโรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียนภายในโรงเรียนของตนเอง พร้อมหลักฐานการโอนเงิน (หรือครูผู้แทนโรงเรียนนำเงินสดมาชำระค่าสมัครด้วยได้) โดยนำมาส่งให้ที่ห้อง 3505 อาคาร 3 ชั้น 5 ศูนย์สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

2.ครูหรือผู้แทนของโรงเรียนเมื่อรวบรวมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนของนักเรียนของโรงเรียนตนเอง พร้อมหลักฐานการโอนเงิน สามารถรวบรวมส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ที่อยู่ต่อไปนี้

ศูนย์สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(สมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1/2562)

3. นักเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบสมัครสอบออนไลน์ ที่

www.samsenplanetarium.com/dashboard

โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
– อัพโหลดหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
– รอปรินท์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
เป็นอันเรียบร้อยครับ

++++++++++++++++++++++++++++

ค่าสมัครสอบ
– คนละ 100 บาท โดยชาระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี ศูนย์ สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เลขที่บัญชี 068-0-03104-9
– หรือนำเงินสดมาชำระด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 3505 อาคาร 3 ชั้น 5 ศูนย์สอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจสมัครสอวน.วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนั้น สามารถนำภาพที่อยู่ในอัลบั้มสมัครสอบนี้ไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้นะครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
– หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ
– ประกาศรับสมัคร
– ระเบียบการรับสมัครระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
– ใบสมัคร
– แผนผังอาคารของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้โดยการส่งข้อความมายังเพจ Samsen Planetarium หรือส่งเมล์สอบถามได้ที่ support@samsenplanetarium.com

โทรศัพท์ 0-2278-2997, 0-2279-1992, 0-2279-2429 ต่อ 163 หรือ 084-7268355
โทรสาร 0-2279-2638, 0-2618-3068

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *