การเดินทาง

รถประจำทาง ถนนพระรามที่ 6 รถเมล์สาย 44 67 ปอ.44 ปอ.67 ปอ.536
รถไฟฟ้าลงสถานีอารีย์ แล้วใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างมายังโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (40 บาท)
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีบางซื่อ แล้วใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างมายังโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (30 บาท)
รถไฟลงสถานีสามเสน แล้วเดินมายังโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้างมายังโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (15-20 บาท)