สมัครทดสอบ สอวน. ดาราศาสตร์
ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 (หมดเวลารับสมัคร)

ข้อมูลบัตรประชาชนจะถูกเข้ารหัสและใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบเท่านั้น ข้อมูลอื่นๆจะถูกใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมค่ายสอวน. ดาราศาสตร์ การกรอกข้อมูลใดๆ ถือว่าผู้สมัครได้ยินยอมให้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกจะถูกตามท้ายด้วย *

ต่อไป