สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องนวมินทเชษฐภคินีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องนวมินทเชษฐภคินีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ 4 มิถุนายน 2556