สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องนวมินทเชษฐภคินีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องนวมินทเชษฐภคินีโ... Read More